📣 II. Hungary Pen Show – 2024. november 16.

Adatvédelmi tájékoztató

Nyereményjátékon való részvétellel, valamint hírlevél feliratkozással kapcsolatban

A Nandina-Trans Kft., mint a Hungary Pen Show szervezője a vonatkozó jogszabályokat és saját adatvédelmi irányelveit figyelembe véve a jelen dokumentummal kívánja tájékoztatni érintetteket az adatkezelési szabályokról.

  1. Az adatkezelő

Az Ön adatait a Nandina-Trans Kft. kezeli. Elérhetőség: 1118 Budapest, Rahó u. 2-8/F., e-amil: contact@hungarypenshow.com, telefonszám: +36309442845)

  1. Az adatkezelési tevékenység bemutatása
  1. Nyereményjáték szervezése

A Nandina-Trans Kft. az általa szervezett Hungary Pen Show rendezvényen nyereményjátékot szervez az azon résztvevő érdeklődők részére. Az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon Érintettek – meghatározott adataik megadása mellett – részt vehetnek. A nyereményjátékon való részvételi szándék jelzését Adatkezelő az egyéb adatkezelési hozzájárulásoktól elkülönítve kezeli.

Érintett adatainak megadásával jelentkezik a nyereményjátékra. Adatkezelő a megadott adatokat papír alapon tárolja. Adatkezelő a megadott adatok segítségével tájékoztatja a nyerteseket. Adatkezelő tájékoztatja erről Érintetteket és kéri, hogy ezen tájékoztatás tudatában jelentkezzenek a nyereményjátékra.

Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
névazonosítás, kapcsolattartásRendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az Érintett hozzájárulása
telefonszámkapcsolattartás
e-mail címkapcsolattartás

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli; a nyereményjáték befejezéséig. Adatkezelő az adatokat törli a nyeremények átadását követően legkésőbb 3 napon belül.

Érintett hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben érintett a nyereményjáték befejezése előtt visszavonja hozzájárulását, úgy a nyereményjátékban a részvétele nem biztosított.

  1. Hírlevél feliratkozás

A Nandina-Trans Kft. az általa üzemeltetett weboldalakon termékeket és szolgáltatást értékesít, mellyel kapcsolatban ajánlatokkal, hírekkel megkeresi az érdeklődőket.

A megkeresések témája: a Nandina-Trans Kft. termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása, új termékekkel kapcsolatos ajánlatok, a termékekkel kapcsolatos rendezvényekre vonatkozó információ küldése.

A Hungary Pen Show rendezvényen résztvevők hírlevelet kérhetnek nevük és e-mail címük megadásával. A hírlevél kéréséhez érintettnek nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul adatai e célból történő kezeléséhez.

Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
névazonosítás, kapcsolattartásRendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az Érintett hozzájárulása
e-mail címhírlevél kiküldése

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelő az adatokat átadja a hírlevél-szolgáltatást biztosító IT szolgáltató, mint adatfeldolgozó részére. Adatkezelő a konkrét adatfeldolgozókról kérésre további információt nyújt. Az adatokhoz egyebekben kizárólag Adatkezelő operatív tevékenységet ellátó, adminisztratív munkatársai férnek hozzá.

  1. Az Ön jogai

Az Ön jogait a Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak:

  • Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.
  • Ön hozzájárulását bármikor, akár indokolás nélkül visszavonhatja, azonban ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott elérhetőségeken. Kérelem benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül írásban válaszol. További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel elérhetőségein.

Jogai feltételezett megsértése esetére Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)

További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel a fentiekben meghatározott elérhetőségein.